NEWS

Feb 13, 2011
Category: General
Posted by: Touch1
Op 13-02-2011 is de website www.touchofflowers.nl gelanceerd.

VOETREFLEXZONETHERAPIE

Reeds in het oude Egypte werd door de geneesheren al reflexzone-massage toegepast. Op muurschilderingen zijn hier afbeeldingen van. Een van de oudsten is die uit de beginperiode van de zesde dynastie in de graftombe van Ankmahor, rond 2330 voor Christus. Op deze afbeelding is te zien dat geneesheren handen en voeten masseren. Ook in de oude oosterse massage-technieken komen drukpunten voor op de handen en de voeten.

 

Voetreflexzonetherapie is gericht op het stimuleren van het zelf genezend vermogen van de mens. Door de voetreflexzones volgens een speciale techniek te masseren, wordt de doorbloeding van het lichaam bevorderd. Hierdoor kunnen zuurstof en voeding de weefsels bereiken en worden afvalstoffen sneller afgevoerd. Blokkades in de energiedoorstroming kunnen door deze massage worden opgeheven.

 

De basisgedachte hiervan is dat handen en voeten reflexzones hebben die in verbinding staan met alle organen, klieren, zenuwen, botten en weefsels. Reflexzone-therapie werkt holistisch, dat wil zeggen dat ze ervan uitgaat dat lichaam en geest van de mens één zijn.

 

grote en kleine voeten

Voetreflexzonetherapie  is geschikt voor alle leeftijden. Ook jonge kinderen en ouden van dagen blijken prima op de behandelingen te reageren en kan ook prima naast (ter ondersteuning van) de reguliere gezondheidszorg gegeven worden.

 

Een behandeling duurt ongeveer 45 minuten. Het wordt toegepast bij onder andere bij stress, vermoeidheid, slaapstoornissen, hoofdpijn, rugpijn, gewrichtsklachten, maag- en darmklachten, huidproblemen, ademhalingsklachten en bij vocht vasthouden.

 

Voetreflexzonetherapie wordt niet toegepast bij infectieziekten en ziekten met hoge koorts. Acute ontstekingen van het ader- en lymfestelsel. Operatief beter te behandelen klachten en risicozwangerschappen.

 

Cliënten met ernstige en zeer ernstige ziektebeelden kunnen vaak voor uiteenlopende bijkomende klachten baat vinden bij een voetreflexzonebehandeling.  Bijvoorbeeld door de activering van de uitscheidingsorganen huid, nieren, darm en luchtwegen of verlichting van pijn tot zelfs in een terminaal stadium.

 

Voetreflexzonetherapie valt onder de additieve geneeswijzen (vaak ook alternatieve geneeswijzen genoemd). Additief geeft al aan wat voor therapie het is: Het is een aanvulling op de reguliere gezondheidszorg. Het is dus zeer beslist geen vervanging of "alternatief" van reguliere medische zorg, maar voetreflextherapie geeft meerwaarde aan het herstel van de cliënt.

 

Anatomisch en fysiologisch is er geen verband aan te tonen tussen de organen en reflexzones. Reflexzones op de voet zijn geen reflexzones zoals bedoeld in samenhang met neurologische reflexen. Het zijn ook geen onwillekeurig verlopende spiercontracties, die door uitwendige prikkels door middel van een centraal orgaan zoals het ruggenmerg worden teweeg gebracht. Een voetreflexzone is een plaats op de voet waar een orgaan dat zich elders in het lichaam bevindt, geprojecteerd wordt. Een lichamelijke klacht wordt vaak in meerdere "zones" geprojecteerd. Door deze "zones" te masseren kunnen de lichamelijke klachten verdwijnen.

 

 

Ondanks het relatief kleine lichaamsdeel kunnen veel massage-technieken op de voeten worden toegepast. Bij alles wat de therapeut op de voeten doet, van ontspannende effleurages tot het diep het de weefsel plaatsen van de duim bij drukpunten, is het de bedoeling dat de cliënt geen pijn heeft. Hooguit die pijn die kan worden omschreven als weldadige pijn, het au, dat voelt lekker. Pijn zorgt er in het algemeen voor dat de cliënt zich niet ontspant en zich (vaak onbewust) verzet tegen de therapie.

 

Wat niet mogelijk is, is het stellen van een diagnose aan de voet. Pijn of afwijkingen van de huid betekenen niet dat er een slecht functionerend orgaan op de overeenkomstige reflexzone is. De enige diagnose die aan de voet gesteld kan worden is die welke de voet zelf aan gaat. Bijvoorbeeld wanneer iemand een middenvoetsbeentje heeft gebroken omdat er een paard op heeft gestaan.

 

In de eerste plaats is het de bedoeling dat een massage vooral ontspannen werkt. Misschien is het wel zo dat 80% van al onze klachten wordt veroorzaakt door stress. Door het ontspannen, zowel lichamelijk als geestelijk, kunnen veel klachten verdwijnen. Voetreflexzonetherapie is een behandelmethode die goed kan worden ingezet bij het bestrijden van pijn. Een leuke bijkomstigheid van voetreflexzonetherapie is dat deze massage goed te combineren valt met andere vormen van massagetherapie.

 

Maar ook als men geen directe klachten heeft, zorgt een voetreflexmassage voor een weldadige ontspanning!