NEWS

Feb 13, 2011
Category: General
Posted by: Touch1
Op 13-02-2011 is de website www.touchofflowers.nl gelanceerd.

SHIATSU RYOHO

Iedereen heeft weleens z’n hoofd gestoten. Je eerste impulsieve reactie is dan de pijnlijke plek te wrijven.  Dit is volgens mij het eerste Shiatsu beginsel. Pijnlijke plekken behoeven aandacht.

 

Het instinctieve wrijven of drukken op de plek waar we last hebben stimuleert volgens mij in zekere mate het natuurlijk functioneren van de diverse lichaamssystemen. We activeren de natuurlijke zelfhelende lichaamskracht en herstellen de conditie van het probleemgebied. Veel mensen geven echter de voorkeur aan het negeren van hun ongemak of het nemen van een pil.

 

Shiatsu is een vorm van energetische therapie die gebaseerd is op de Traditionele Chinese geneeswijze, welke zich als wetenschap heeft ontwikkeld door eeuwenlange ervaring en onderzoeken. De Chinezen beoefenden deze geneeswijze al ver voor onze jaartelling. Later heeft men in Japan er een therapievorm van gemaakt door een massage toe te passen op de meridianen. Men gaat hierbij uit van herstel van het natuurlijk evenwicht van de mens. Er wordt naar de mens en geest als één eenheid gekeken (zgn. holistisch beeld). Het doel is om de levenskracht (energie de zgn. Ki) optimaal te houden of weer op peil te brengen.

 

Volgens deze Chinese zienswijze stroomt onze levensenergie (Ki) via vaste banen (meridianen) door ons lichaam, die verbonden zijn met een orgaan. Als ik mij dat voorstel  als een systeem met allemaal tuinslangen met water, elk aangesloten op een orgaan in ons lichaam. Zit er nu een verstopping ergens in een van de tuinslangen, dan stagneert de waterstroom.  Zo kan je  ook de energiebanen in het lichaam zien. Shiatsu maakt gebruik van bepaalde energetische punten op deze meridianen, net zo als bij de acupunctuur, alleen worden er geen naalden gebruikt maar vingerdruk, druk met de duimen of handen.

Het woord Shiatsu kan je verdelen in Shi=vinger en atsu=druk. Letterlijk betekent Shiatsu dus vingerdruk. Shiatsu past hand en vingerdruk op de huid toe met het doel ziekte te voorkomen en te genezen door de natuurlijke herstelvermogens van het lichaam te stimuleren, factoren die voor vermoeidheid zorgen te elimineren en een goede algemene gezondheid te bevorderen.

 

Toru Namikoshi  is de grondlegger van de Shiatsutherapie zoals wij die nu kennen. Deze is mede gebaseert op de westerse geneeskunde.

 

Shiatsu geeft ook de warmte van een zorgzame aanraking. Een belangrijk aspect nu de medische zorg zo hi-tech en gespecialiseerd geworden is.

 

Shiatsu is gebaseerd op het gebruik van de handen voor de  behandeling. De sensitieve vingertoppen kunnen verschillen in temperatuur en stijfheid onderscheiden, welke een indicatie zijn voor de conditie van het lichaam. De soort, de diepte en de duur van de druktoepassing moet aangepast worden aan de specifieke behoefte van elk gebied in het lichaam en aan ieder individu.

 

Eigenlijk is de Shiatsu een zeer duurzame geneeswijze! Er worden immers geen medicijnen hiervoor geproduceerd wat ons milieu spaart!  Maar soms is er aan medicijn gebruik niet te ontkomen en mogen we blij zijn dan ze er zijn.

 

Doordat alleen handen en vingers worden gebruikt, zijn er voor Shiatsu geen hulpmiddelen of medicamenten nodig. Shiatsu heeft geen bijwerkingen. Omdat de op de te behandelen punten uitgeoefende druk wat betreft de duur en de kracht ervan per geval wordt vastgesteld, gaat de behandeling niet gepaard met ongemak en veroorzaakt geen
bijwerkingen zoals spierpijn achteraf.

 

Shiatsu heeft geen leeftijdsgrens. Shiatsu kan worden toegepast bij mensen van alle leeftijden, variërend van jonge kinderen tot hoog bejaarden.

 

Shiatsu behandelt het totale lichaam. Plaatselijke behandeling kan tijdelijk succes hebben, maar het is doeltreffender om eerst het gehele lichaam te behandelen en vervolgens overgaan tot die plaatsen in het lichaam die ziekteverschijnselen vertonen.

 

Er zijn talloze symptomen die vragen om Shiatsutherapie. Maarer zijn ook symptomen waarbij GEEN Shiatsutherapie mag worden toegepast. Besmettelijke ziekten. Pleuritis, buikvliesontsteking, appendicitis, nierbekkenontsteking, ontsteking van de pancreas, maagzweren, zweren aan de twaalfvingerige darm, levercirrose, leukemie, kronkel in de darm, verstopping in de darmen, kanker. Hoge koorts dadelijk na operatie, extreme lichamelijke verzwakking en
besmettelijke huidziekten.

 

In veel boeken staat dat kanker een contra-indicatie is voor Shiatsu. Inmiddels zijn de meningen hierover verandert. Meer hierover kunt u lezen onder de kop Shiatsu en Kanker.

 

Zwangerschap staat niet vermeld bij de contra-indicaties voor Shiatsu. Toch is het verstandig om er even bij stil te staan. Meer hierover onder de kop Shiatsu en Zwangerschap.

 

Shiatsu is aanvullend op de reguliere zorg. Het is beslist geen vervanging van een huisarts en/of specialist. U heeft geen verwijzing van een arts nodig voor een behandeling, maar een Shiatsu therapeut stelt geen diagnose.

 

tension headache remedy