NEWS

Feb 13, 2011
Category: General
Posted by: Touch1
Op 13-02-2011 is de website www.touchofflowers.nl gelanceerd.

Shiatsu en Kanker

In veel boeken staat dat kanker een contra-indicatie is voor Shiatsu. Maar inmiddels zijn de meningen hierover veranderd.

 

De diagnose kanker en de therapie die daar op volgt beïnvloeden lichaam en geest. Omdat Shiatsutherapie de energiestroom in het lichaam harmoniseert en het algemeen welbevinden verbetert, lijkt het een prima complementaire therapie om de klachten van de patiënt te verlichten. Het is van essentieel belang dat de patiënt wordt verteld dat Shiatsu therapie een complementaire therapie is en dat het in geen geval de reguliere behandeling vervangt.

 

Veel deskundigen beschouwen kanker als een absolute contra-indicatie voor het ontvangen van Shiatsu. Er is namelijk een risico op een verhoogde bloed- en lymfecirculatie die de ziekte misschien kan verspreiden. Aan de andere kant ervaren sommige kankerpatiënten een verlichting van hun symptomen door Shiatsu. De beslissing van kankerpatiënten om wel of niet Shiatsu therapie te volgen kan het best overlegd worden met de behandelend arts.

 

Tijdens een chemokuur krijgen kankerpatiënten veel gifstoffen toegediend, die de tumor(en) moet(en) aanvallen. Het is onvermijdelijk, dat deze gifstoffen in het hele lichaam terechtkomen. Shiatsutherapie kan het proces om gifstoffen uit het lichaam kwijt te raken ondersteunen en tevens geeft het de patiënt meer energie. Door bijvoorbeeld ziekte, stress, trauma etc. kunnen er blokkades in de energiestroom ontstaan, waardoor de levensenergie niet meer goed kan stromen. Hierdoor kunnen zowel psychische als lichamelijke klachten ontstaan. Doordat er druk wordt uitgeoefend op de meridianen, worden de blokkades opgeheven en gaat de levensenergie weer stromen. Vooral de buikbehandeling speelt hierbij een grote rol. Het direct beïnvloeden van een actieve tumor is en blijft natuurlijk wel uit den boze, maar het is niet moeilijk om deze plek(ken) te ontwijken.

 

Het lichaam komt, ondanks de ziekte, zowel geestelijk als lichamelijk meer in evenwicht. Shiatsu verbetert dus de gezondheidstoestand als geheel, door spanning te verminderen, het zenuwstelsel tot rust te brengen en de bloedsomloop en het immuunsysteem te stimuleren en het werkt als een preventieve gezondheidsmaatregel. Shiatsutherapie kan ervoor zorgen dat de kankerpatiënt zich fitter en energieker gaat voelen.

 

Op de site van de stichting nationaal fonds tegen kanker staat het volgende:

 

STICHTING NATIONAAL FONDS TEGEN KANKER VOOR ONDERZOEK NAAR REGULIERE EN AANVULLENDE THERAPIEËN

Shiatsu massage als complementaire behandeling tijdens een chemotherapie

Tijdens een chemokuur krijgen kankerpatiënten veel gifstoffen toegediend die de tumor moeten doden, maar wel in het hele lichaam terecht komen. Gezonde cellen worden door de chemokuur ook aangetast, alleen kan een gezonde cel er in principe beter tegen. Algemene klacht van kankerpatiënten die met chemo worden behandeld is moeheid, misselijkheid en een algeheel malaise gevoel.

Shiatsu massage kan het proces om de gifstoffen uit het lichaam kwijt te raken ondersteunen en tevens geeft het mensen meer energie. Tijdens de shiatsu massage wordt druk met de handen/vingers (shi=vinger en atsu=druk) van de therapeut uitgeoefend op bepaalde punten van het lichaam. Veelal wordt deze druk op dezelfde punten gegeven als bij accupunctuur of accupressuur, op de meridianen = energiebanen in het lichaam. Echter bij shiatsu wordt op (bijna) alle punten, die op een meridiaan liggen, druk uitgeoefend. Het is een zachte massage, er wordt niet geforceerd of pijn gedaan. Omdat door pijn en malaise gevoel men moeizamer en minder volledig gaat ademen, is er minder opname van zuurstof. In de shiatsu behandeling wordt dan ook veel aandacht gegeven aan de adembeweging die door de massage wordt verbeterd.

De massage richt zich erop om blokkades op te heffen en te zorgen dat het lichaam weer als een geheel gaat voelen, het
lichaam komt ondanks de ziekte meer in evenwicht. Het resultaat is dat mensen zich na de behandeling energieker voelen en mede door een betere ademhaling zich minder misselijk en minder ellendig voelen.

Het wordt aangeraden om vlak voor de eerste chemobehandeling al met een massage te beginnen en de massage eenmaal per week of veertien dagen te herhalen.

De shiatsu massage wordt niet uit de basisziektekostenverzekering vergoed. Mensen moeten zelf kijken in de polis van hun aanvullende verzekering of deze behandeling wordt vergoed.

Voor adressen voor betrouwbare shiatsu-therapeuten kunt u terecht bij de beroepsverenigingen:

NVST -Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten

www.nvst.nl

of Shiatsu werkgroep

www.shiatsuwerkgroep.nl.

Van deze beroepsverenigingen zijn adequaat opgeleide shiatsu-therapeuten op HBO-niveau lid en de beroepsverenigingen zien toe op het zorgvuldig uitoefenen van de behandelingen. Therapeuten die lid zijn van een beroepsvereniging vallen in principe ook onder het klacht- en tuchtrecht van die vereniging.