Belgische school voor paardenshiatsu

In het eerste leerjaar van de driejarige opleiding tot paardenshiatsutherapeut  gaan we oa.:

Paardenshiatsu

Theorie:

 • anatomie (beender – spierstelsel, zenuwstelsel van het paard)
 • inleiding tot oosterse filosofie
 • yin – yang in relatie tot het paard
 • noties van gedrag van paarden, observatie van paarden
 • blaasmeridiaan

Praktijk :

 • Behandelen van de blaasmeridiaan door druktechnieken met handpalm en vingers.
 • Behandelen van de voorhand van het paard (ontspannen van schouders, rotaties en strekkingen van voorbenen, rotaties van hoeven, druktechnieken op schouders).
 • Behandelen van de achterhand (percussietechnieken, druk op pezen en spieren van het spronggewricht, rotaties en strekkingen van achterbenen).
 • Behandeling van de flanken
 • Shiatsu van nek, hoofd en staart
 • Shiatsu na arbeid
 • Eerstehulptechnieken

Deze technieken worden geoefend op paarden van verschillende rassen ,temperament en grootte, met varianten naargelang het paard en in functie van veiligheid van de uitvoerder.

Studiegevallen 1e leerjaar:

De studenten houden verslagen bij van de door hen behandelde paarden, min. 25 paarden.

Doel:

Veilig en efficiënt een relaxatieshiatsu geven aan paarden van verschillend ras, temperament en grootte.

Examen:

Theoretische proef (anatomie van het paard) en praktische test om feedback te geven aan studenten zodat ze weten waar ze goed of minder goed in zijn. Voorwaarde : min.90% van de lessen gevolgd hebben en min. 25 verslagen afgeven.

Humane shiatsu

Theorie:

 • praktische toegepaste anatomie : beender- spier- zenuwstelsel
 • historie, basisprincipes oosterse filosofie, plaatsing binnen de oosterse geneeswijzen, soorten geneeswijzen, embryogenese
 • yin –yang theorie
 • diagnose: basis lichaamsdiagnose en aangezichtsdiagnose

Praktijk:

 • standaard lichaamsbehandeling : buiklig en zithouding met aandacht voor specifieke technieken toe te passen op ruiters in bepaalde omgeving (manège, paardenbox..)
 • inleidende meridiaanstudie : blaasmeridiaan
 • basistechnieken voor behandeling
 • KI en ademhaling

In het tweede leerjaar van de driejarige opleiding tot paardenshiatsutherapeut  gaan we oa.:

Paardenshiatsu

Theorie:

 • anatomie: bloedsomloop, ademhalings- en verteringsstelsel van het paard
 • 5 elemententheorie ( en relaties paard – ruiter)
 • diagnosetechnieken: beenrotaties, energetisch bilan: kyo – jitsu, Yu en Bo punten
 • meridianen op het paard: verloop, richting, relaties, begin-eindpunten, strekkingen

Praktijk:

 • 1ste weekend : meridianen op de voorhand
 • 1 dag oefenen
 • 2de weekend : meridianen op de achterhand
 • 1 dag oefenen
 • 3de weekend : Yu en Bo punten: diagnose en strekkingen van Masunaga (mako ho)
  bij paarden
 • 1 dag oefenen
 • 1 dag specifieke voorbereiding van het examen

Studiegevallen 2e leerjaar

5 x (min.) 3 behandelingen van één paard uit elk element en (min) 3 behandelingen van de ruiter of eigenaar met bespreking van de relatie tussen paard en mens.

Doel:

Situeren van het paard en de ruiter binnen de 5 elementen, behandeling aanpassen aan het type paard en aan de gestelde diagnose van de meridianen (via visuele en tactiele diagnose van de meridianen, Yu en Bo punten en voor- en achterbeenrotaties), toepassen van correcte technieken in functie van de te behandelen meridianen.

Examen:

Schriftelijk theoretisch examen (shiatsu theorie en anatomie van het paard), praktijkexamen met externe examinator.

Voorwaarde: min.90% van de lessen gevolgd hebben en verslagen afgeven.

Humane shiatsu

Theorie:

 • praktische toegepaste anatomie : bloedsomloop, ademhalings- en verteringsstelsel
 • 5 elementen theorie, Chinese klok en complementaire relaties in het licht van de Chinese klok en de 5 elementen theorie
 • gedetailleerde studie van de meridianen : verloop over gans het lichaam, richting en relaties, begin- en eindpunten, soorten punten
 • meridiaandiagnose
 • functies van de meridianen en hun organen (fysiek, emotioneel en energetisch)

Praktijk:

 • standaard lichaamsbehandeling : ruglig
 • meridianen
 • correctieoefeningen
 • KI en ademhaling

In het derde leerjaar van de driejarige opleiding tot paardenshiatsutherapeut  gaan we oa.:

Paardenshiatsu

Theorie:

 • anatomie: urogenitaal en klierstelsel van het paard
 • complementaire relaties in het licht van de Chinese klok en de 5 elemententheorie.
 • 5 elemententheorie : typische problemen bij tekort of teveel aan energie in elk element
 • Specifieke technieken voor specifieke problemen (oa. Manken, artrose, gedragsproblemen, wratten, allergieën en huidproblemen, kolieken, spierstijfheid...)
 • Professioneel gedrag to. klanten, dierenartsen
 • Praktische gegevens ivm. het oprichten van een praktijk, verzekering...

Praktijk :

 • 1ste weekend: helende shiatsutechnieken, technieken bij specifieke problemen, speciale punten op de meridianen (aktiverings- en kalmeringspunten), verder verfijnen van de diagnose
 • 1 dag oefenen: juiste diagnose stellen, kiezen van meridianen (kyo – jitsu), zo efficiënt mogelijk behandelen
 • 2de weekend : gastdocent ivm. therapeutische shiatsu, probleempaarden behandelen.
 • 1 dag oefenen
 • 3de weekend : gastdocenten : kennismaking met osteopathie, homeopathie, reiki, kinesiologie voor paarden
 • 1 dag oefenen
 • 1 dag: specifieke voorbereiding van het examen
 • examen
 • 1 dag: briefing : bespreking van de gevallenstudies ivm. met specifieke problemen

Studiegevallen 3e leerjaar

Behandelen van 5 paarden met hetzelfde probleem met toepassing van de 5 elementen. Formuleren van besluiten rond de behandeling van dit probleem bij de verschillende paarden.

Doel:

Een zo efficiënt mogelijke shiatsu geven in functie van de gestelde diagnose :

 • diagnose aan de hand van de geschiedenis van het paard, de eigenaar of ruiter, de symptomen, de Yu en Bo punten, de meridiaandiagnose en de beenrotaties.
 • Juiste keuze van te behandelen meridianen en correcte technieken met aandacht voor KI, hara, ademhaling.

 

Examen:

Schriftelijk theoretisch examen , praktijkexamen met externe examinator.

Voorwaarde : min.90% van de lessen gevolgd hebben en verslag afgeven.

Humane shiatsu

Theorie:

 • praktische toegepaste anatomie: urogenitaal en klierstelsel
 • Aanvullende diagnosetechnieken
 • Alarmpunten en reflexzones
 • Antagonistisch/complementaire lichaamsdelen, organen en zones
 • Symptomatische en degeneratieve problemen
 • Energetische voedingsprincipes

Praktijk:

 • verder oefenen van de standaard lichaamsbehandeling met aandacht voor knelpunten bij ruiters (schouders en bekken)
 • diagnosetechnieken oefenen
 • KI en ademhaling

Voor meer informatie over de opleiding tot paardenshiatsutherapeut kunt u kijken op de website http://painthorse-ranch.be/